Edukacija

Edukacija kroz igru

U našem vrtiću dete neometano i prirodno uči kroz igru, različite oblike rada, strukturirane i nestrukturirane aktivnosti, a sve vreme uvažavaju se njegove potrebe. Detetu se pruža podsticajna okolina za razvoj nezavisnosti i samostalnosti, uz individualizovani pristup vaspitača i pravo na ra