Jaslena grupa

Uzrast 1 - 3 godina

Dizajnirana i opremljena predškolska ustanova koja vrši funkciju kompletne nege i ostvaruje potreban vaspitni uticaj dece od 12 meseci do navršene treće godine starosti.

Lepo i stimulativno okruženje u kome je obezbeđena pravilna nega i ishrana dece, kao i pravilan psihofizički razvoj i formiranje osnovnih higijensko‐kulturnih navika i početna socijalizacija dece.

Višegodišnje iskustvo u razvoju i radu sa decom

Mešovita grupa

U našem vtiću su grupe hetreogene, što omogućava da deca usvajaju i prihvataju nove pojmove i činjenice na različitim nivoima, što znači da je životni kontekst prenet u vrtićku grupu.

Deca u realnom zivotu ne komuniciraju samo sa svojim uzrastom već to čine i sa mladjima i sa starijma od sebe kao i sa svojim vršnjacima.

Namenski dizajnirane oblasti za igru u kojoj vaše dete raste i uči

Predškolska grupa

U predškolskoj grupi radi se po osnovama predšskolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, kojim su utvrdjeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno – obrazovnog rada.

Sve ovo se realizuje po principima montesori pedagogije uz rad po centrima interesovanja dece kao i tematskim planiranjem, zadovoljenje dečijih razvojnih potreba(podsticanje fizickog, intelektualnog, emotivnog i socijalnog razvoja).

Potpuno obučeno osoblje i vaspitači pripremaju vaše dete za školu

Pošaljite nam svoj upit

Upis je u toku i uz subvencije po Odluci Grada Beograda!!!
DOBRO DOŠLI!!!

    Vaše ime (zahtevano)

    Vaš email (zahtevano)

    Naslov

    Vaša poruka