Medin Kutak jasle, namenski uređene i divne

Osnovni program za mlađi i stariji jasleni uzrast:

U nasim jaslama, vaspitanje i negu dece do 3 godine realizuju stručne i senzibilne medicinske sestre-vaspitaci. Uvažavajući specifičnosti uzrasta i individualne potrebe dece radimo na:
– očuvanju i unapređivanju zdravlja dece (kroz aktivnosti preventivno – zdravstvene zaštite, održavanje fizičkog zdravlja dece, zadovoljavanja potrebe za kretanjem, formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane);
– negovanju, podsticanju i oplemenjivanju spontanog razvoja deteta (putem različitih aktivnosti i igre u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti);
– stvaranje povoljne socijalno-emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava detetove potrebe, socijalizuje ga i motiviše dete na razvoj pozitivnih, integrativnih emocija;
– podsticanju razvoja senzomotornih i perceptivnih spocosbnosti;
– na usvajanju elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti;
– na podsticanju i bogaćenju dečjeg govora;
– na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.

Vaspitni rad se realizuje kroz raznovrsne aktivnosti: igre, motoričke aktivnosti, muzičko-ritmičke, senzo-perceptivne, jezičke, aktivnosti dramatizacije, socijalno-emotivnih odnosa i intelektualne aktivnosti.

medvedici

Motorika

Razvoj sitne i krupne motorike kod dece mlađeg i starijeg jaslenog uzrasta.

Govor

Razvijanje i pravilna upotreba govora kao sredstva sporazumevanja i bogaćenje dečijeg rečnika.

Percepcija

Razvijanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.

Muzika

Stvaranje prijatne i tople atmosfere, podsticanje interesovanja za manipulisanje jednostavnim muzičkim instrumetnima.

Intelekt

Posebna pažnja usmerna je na praćenje individualnih interesovanja, sposobnosti i potreba dece.

Likovno

Podsticanje razvoja fine motorike ruku, upoznavanje dece sa raznovrsnim likovnim materijalima.