Zabavna i namenski opremljena soba za sve u vrtiću Medin kutak

Životni kontekst prenet u mešovitu grupu omogućava da deca usvajaju i prihvataju nove pojmove i činjenice na različitim nivoima.

U našem vrtiću sa grupom dece od 3,5-5 godina, vaspitni rad realizuju vaspitači u prijatnoj atmosferi i povoljnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal stimulišući svaki sement razvoja:
-intelektualni (kroz upoznavanje materijalnog i živog sveta, logičko-matematičkih struktura, prostora i posebnih vežbi za razvoj obe hemisfere);
-socio- emocionalni (razvijanjem svesti o sebi i sopstvenim emocijama, prema drugima, i razvijanjem socijalnih veština);
-fizički (kroz očuvanje i unapređivanje zdravlja, higijene, zadovoljavanjem detetove potrebe za kretanjem, stimulaciju svih čula, ples, razvoj motorike i posebne vežbe za stimulaciju i razvoj obe hesmisfere mozga);
-razvoj govora (primenom govornih igara, govornih vežbi, govornog stvaralaštva, igranjem uloga i muzičkim aktivnostima);
-kreativnost i stvaralaštvo (kroz likovne, dramske, muzičke i plesne aktivnosti).

Program se ostvaruje kroz sistem igara i individualnim i grupnim aktivnostima sa bogatim Montesori materijalima. Daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.
U vrtiću se trudimo da dete razvija i osećaj pripadnosti, da nauči da odgodi svoje potrebe (čeka svoj red), da realno proceni svoje prednosti i slabosti (pomoću svakodnevnog kontakta s drugom decom), da nauči da deli (igračke i ljubav), da uči od druge dece (što se u vrtiću pokazalo kao konstruktivno), da upozna i druge odrasle osobe i shvati da se razlikuju (razlicito se hvale, grde i teše), da razvija tolerantnost i nauči da poštuje razlike, da postane svesno da i druga deca imaju brige, strahove, osećanja.

medvedici

azbuka

medvedici

Prijateljski

Ljubazno i prijatno osoblje stvara pažljivo prijateljsko okruženje sa osmehom.

Igra

Deca najviše vole ovu aktivnost. Unutrašnja i dvorišna igraonica pod budnim okom vaspitača.

Kvalifikovani

Naš tim je edukativno – pedagoški kvalifikovan i Montesori sertifikovan.

Edukacija

MEDIN KUTAK realizuje Montesori program, odobren od Ministarstva prosvete i sporta.

Iskusni

20 godina iskustva u nezi dece i svetu vrtića garantuje profesionalan i stručan pristup.

Učenje

Kroz kreativnost i stvaralaštvo, intelektualni, socio-emocionalni, fizički razvoj i razvoj govora.
POPUNJENOST
PROLAZNOST
ZADOVOLJNA DECA
ZADOVOLJNI RODITELJI

Opremljenost vrtića

Vaspitno-obrazovni rad se raelizuje u kući od 330m2 sa velikim dvorištem.

Prema Montessori pedagogiji, pripremljena sredina treba da bude JEDNOSTAVNA. U našem vrticu preovlađuju prijatne boje, bez previše šarenila ili detalja koje bi mu odvlačile pažnju kada se posveti nekoj aktivnosti. Sobe su svetle i prostrane. Didaktički materijali su napravljeni od prirodnih materijala. Montesori materijali stimulišu sva decija čula, zadržavaju im pažnju i podstiču koncentraciju. Deca rade individualno, a postojanje “kontrole greške” kod svakog materijala, omogućava detetu da samo upravlja svojim učenjem.

Oprema je potpuno nova.

U MEDINOM KUTKU  AMBIJENT JE PO MERI DETETA

medvedici