Saradnja se bazira

Osnovni principi saradnje sa porodicom baziraju se na negovanju partnerskog odnosa, poštovanju ličnosti i uloge roditelja.

Obaveštenje za roditelje.

Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka.

Saradnja se takođe bazira na širokoj ponudi raznih mogućnosti za uključivanje roditelja, uvažavanju ideja roditelja, ideji da saradnja kao proces zahteva vreme.

Korist za dete koja se ostvaruje saradnjom vrtica sa porodicom:

 • kontinuitet porodičnog i institucionalnog vaspitanja
 • lakša adaptacija i bolje prihvatanje vrtića
 • kontakt sa većim brojem odraslih
 • sagledavanje roditelja iz drugog ugla

Saradnja se gradi

Strpljivost i zajednička odgovornost, profesionalni odnos prema informacijama dobijenim od roditelja, poštovanje privatnosti porodice.

Korist za roditelja koja se ostvaruje saradnjom vrtića sa porodicom:

 • upoznavanje svog deteta van porodičnog konteksta
 • usavršavanje roditeljskih veština
 • licna satisfakcija
 • ispoljavanje vlastitih sposobnosti, talenata

U našem vriću saradnju sa roditeljima realizujemo kroz:

 • individualno-savetodavni rad
 • roditeljske sastanke
 • tematske radionice
 • organizaciju priredbe, izložbi i drugih aktivnosti u vrtiću i van njega
 • razvojno savetovalište (konsultacije sa psihologom, psihoterapeutom, pedagogom i logopedom)

Sagledavanje

Sagledavanje roditelja iz drugog ugla.

Talenti

Ispoljavanje vlastitih sposobnosti, talenata.

Adaptacija

Lakša adaptacija i bolje prihvatanje vrtića.

Smisao

Upoznavanje svog deteta van porodičnog konteksta.

Vaspitanje

Kontinuitet porodičnog i institucionalnog vaspitanja

Veštine

Usavršavanje roditeljskih veština.

Šta roditelji kažu