Predškolci: komunikativni, društveni, maštoviti, kritičkog mišljenja.

U predškolskoj grupi radi se po osnovama predškolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim su utvrđeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno – obrazovnog rada.

Cilj našeg rada sa predškolskom decom od 5,5-6,5 godina je da pripremimo dete za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi, dete koje je samostalno, sigurano, vaspitano, i puno poštovanja prema sebi i prema drugima. Programom se podstiče:
– razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi);
– razvoj govora (bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo);
– početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje);
– upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda, čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje),
– muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje);
– likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje);
– fizičko vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).

Ostao je korak do škole i podstičemo radoznalost i spremnost za nove izazove.

medvedici

medvedici

Komunikativni

Kritičkog mišljenja

Društveni

Perceptivni

Maštoviti

Tumači

Pripremni predškolski program

Ostvaruje se u skladu sa Opštim osnovama, sa ponuđenim modelima i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno-obrazovnog rada su:

  • Podsticanje osamostaljivanja
  • Pružanje podrške fizičkom razvoju
  • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
  • Pružanje podrške saznajnom razvoju
  • Negovanje radoznalosti
  • Podsticanje kreativnosti i
  • Uvažavanje individualnosti

medvedici