Program rada

U vrtiću MEDIN KUTAK realizuje se Montesori program, odobren od strane Ministarstva prosvete i sporta.

MEDIN KUTAK je Montesori vaspitno-obrazovni centar u kome stimulišemo svaki segment razvoja, uvažavajući specifičnosti  svakog uzrasta:

 • Intelektualni (kroz upoznavanje materijalnog i živog sveta, logičko -matematičkih struktura, prostora i posebnih vežbi za razvoj obe hemisfere)
 • Socio – emocionalni (razvijanjem svesti o sebi i sopstvenim emocijama, prema drugima i razvijanjem socijalnih veština)
 • Fizički (kroz očuvanje i unapređivanje zdravlja, higijene, stimulaciju svih čula, ples, razvoj motorike i posebne vežbe za stimulaciju i razvoj obe hesmisfere mozga)
 • Razvoj govora (primenom govornih igara, govornih vežbi, govornog stvaralaštva, igranjem uloga i muzičkim aktivnostima)
 • Kreativnost i stvaralaštvo (kroz likovne, dramske, muzičke i plesne aktivnosti)

Montesori Program

Montesori program se sprovodi u pripremljenoj okolini koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje deluju poticajno na dečju znatiželju, te ona uče otkrivajući svet koji ih okružuje. Osnivni principi za učenje pomoću Montesori metode zasnovani su na individualizovanom učenju, uočavanju i ohrabrivanju detetovih potreba i interesovanja, poštujuci njegovo dostojanstvo.
Marija Montesori : „Pružite detetu šansu da ispuni svoje mogućnosti i postane nezavisna, sigurna i izbalansirana licnost.“- pomozi mi da to uradim sam. Montesori didaktički materijal omogućava da dete nauči da misli, samostalno rešava probleme, da se osposobi za praktičan život i postane dosledno i uporno u napredovanju, svesno sebe i drugih, kreativno razvijajući sve svoje potencijale i interesovanja.
Montesori koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja omogućava uslove za razvoj svih potencijala dece i u našem vrtiću rad je organizovan po Centrima interesovanja.

medvedici

Montessori naučno -istraživački Centar

Deo dana u vrtiću deca provode u montesori centru u kojem individualno rade sa originalnim montesori materijalima baveći se onime što u tom trenutku najviše okupira njihov duh, konstruišući svoje znanje, eksperimentišu, uviđaju o sebi i svetu oko sebe u okviru praktičnog, senzornog, matematičkog, jezičkog i kosmičkog centra.

Muzički Centar

Razvija se ljubav prema muzici, razvijaju motoriku, dikciju, glasovni aparat i sluh. Deca se upoznaju sa različitim vrstama realizuju se muzičke igre i aktivnosti, ostvaruje se učenje jednostavnih muzičkih oblika, razvijanje muzičke kulture kroz slušanje pažljivo odabranih muzičkih sadržaja, upoznavanje sa tradicionalnom muzičkom baštinom, različitim muzičkim žanrovima i stihovima, korišćenje sopstvenog glasa i eksperimentisanje glasom, upoznavanje muzičkih instrumenata i imaju priliku da ovladaju sviranjem na instrumentima Orfovog instrumentarijuma (štapici, triangl, čegrtaljke, zvončići.

Centar za likovno-kreativni razvoj

Kreativnost je mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova ili rešenja problema i stvaranje novih veza između postojećih ideja i pojmova. Putem svih aktivnosti podstičemo kreativnost i razvoj divergentnog mišljenja koristeći didaktičke materijale i materijale za oblikovanje - plastelin, glina, testo – oblike, vežbamo motoriku prstića i pustimo mašti na volju.<br /> .

Centar za fizički razvoj

Pokret je osnova Montesori pedagogije i razvoja deteta, pa se fizičkom razvoju i koordinaciji pokreta poklanja velika pažnja putem slobodnih i organizovanih aktivnosti.

Centar za razvoj govora

Cilj je razvoj aktivnog govora. obogaćivanje rečnika i negovanje jezičke kulture putem pokazivanja, igre, vežbanja, rada sa tekstom, razvijanje ljubavi prema knjizi - mekani kutak biblioteke, lutke za pozorište, scena, maske.

Program na srpskom jeziku

U našem vrtiću program se realizuje na srpskom jeziku. Naša posebnost je i u tome što mentalnim i posebnim fizičkim vežbama stimulišemo razvoj obe hemisfere mozga što omogućava uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obe strane mozga su povezane zajedničkim procesom pa učenje postaje uspešnije, uočava se poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti.

PROGRAM RADA U PREDŠKOLSKOJ GRUPI

U predškolskoj grupi radi se po osnovama predškolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim su utvrđeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno – obrazovnog rada.

Cilj našeg rada sa predškolskom decom od 5,5-6,5 godina je da pripremimo dete za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi, dete koje je samostalno, sigurano, vaspitano, i puno poštovanja prema sebi i prema drugima. Programom se podstiče:
– razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi);
– razvoj govora (bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo);
– početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje);
– upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda, čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje),
– muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje);
– likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje);
– fizičko vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).

POSEBNI PROGRAMI U SKLADU SA INTERESOVANJIMA DECE

 • Drugi strani jezik
 • Gluma – vodi Ivan Zekić, diplomirani glumac
 • Školica sporta – Program Zdravo dete – dr Feelgood

sport_balls

SADRŽAJI KOJI SE REALIZUJU VAN VRTIĆA

 • posete pozorištima
 • posete izletištima
 • poseta kulturnim znamenitostima
 • zimovanja i letovanja

Detectives