Author: vrticmedinkutak

Edukacija kroz igru

U našem vrtiću dete neometano i prirodno uči kroz igru, različite oblike rada, strukturirane i nestrukturirane aktivnosti, a sve vreme uvažavaju se njegove potrebe. Detetu se pruža podsticajna okolina za razvoj nezavisnosti i samostalnosti, uz individualizovani pristup vaspitača i pravo na ra

Montesori program

  Metoda Marije Montesori je najraširenija metoda u svetu,prisutna na svim kontinentima.Rado prihvaćena u zemljama gde vlada humanističko shvatanje,demokratija,gde se dete nalazi u centru interesovanja,gde se smatra da je mir dragocenost koju treba čuvati.Naglasak nije na podučavanju detet